Ειδικές Τιμές!!

Για εκδηλώσεις(γάμους,βαπτίσια) και γκρουπ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.